ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ 1940 ਵਿੱਚ

1942 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ DVD ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰਤਣ ਲਈ questions@archivefarms.com ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਵਪਾਰਕ ਵਰਤਣ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇਥੇ ਜਾਓ: www.travelfilmarchive.com