Top Commenters

italian ranjha

  • italian ranjha
   Posted on:2015-01-16T04:47:26

   ਪਿਆਰ ਓਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ,
   ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੱਥਾਂ ਚ' ਇਹ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ...
   ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ,
   ਸੌਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ...

  • italian ranjha
   Posted on:2015-01-10T15:49:03

   ਮੈ ਕੋਈ ਤਾਜ ਬਣਾਵਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਵਾਮਾ

  • italian ranjha
   Posted on:2015-01-06T15:13:23

   ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-12-25T07:06:43

   ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ

   ਮਰਜਾਣੀ Single ਤੋਂ Married ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-12-21T14:44:04

   ਨਾਮ ਗਬਰੂ ਦਾ ਗੁਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆ ਤੋ ਡਰਦੀ ਫਿਰੇ ,, ਲਵ ਯੂ ਅਮੋਰੇ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-12-08T06:08:57

   ਜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਅਾਉਣ ਤੇ ਈ ਫੋਟੋ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਤਾ ਫਿਰ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਈਦਾ ,
   ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਕਦਰ ਪਾਈ
   ਅੈਸੀ ਨਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਦਾ .

  • italian ranjha
   Posted on:2014-12-08T05:59:16

   ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ,
   ਕਾਹਨੂੰ ਠੋਕਰਾ ਖਾਂਦੇ ਜਮਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ,
   ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੋਕਾ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ..

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-28T18:28:13

   ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਏ ਸੱਜਣਾਂ,

   ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ..

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-20T14:38:21

   ਤੇਰੀਆ ਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਜਾਪੇ ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮ,
   ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਲਗ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖੱ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਹੀ "ਮਾਂ" ਰੱਖਿਆ
   ਤੇਰਾ ਨਾਮ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-19T07:16:37

   ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ___ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਨੀ ਆ ...
   ਅੱਖ ਚੱਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ____ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਨੀ ਆ...

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-15T19:09:01

   ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਗਈ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀ ਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਪਰ ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ....

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-15T18:55:20

   ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਡੀਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-15T18:53:26

   ਝੂਠੀਆ ਕਸਮਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ,,
   ਅੱਜ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਉ ਜਾਂਦੀ ਆ .

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-15T18:52:42

   ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੇਲ ਦੀ ਏਹ ਆਖਰੀ ਘੜੀ ਏ
   ਏਦੋਂ ਬਾਦ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਏ
   ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਏ
   ਮਾਰਨਾ ਯਾਂ ਜਿਉਣਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਏ...

  • italian ranjha
   Posted on:2014-11-07T20:28:34

   ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ..ਮੈ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ
   .. ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਨਸੀਬ .... ਇਸ਼ਕ ਦੀ
   ਜਿਹੜੇ ਕਦਰ ਨੀ ਪਾਉਦੇ ...ਸਾਂਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਦਾ ਉਹ ਪਛਤਾਉਦੇ.. —

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-14T17:49:04

   ਜਿਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਜਦੀ👰
   ਓਨੇ ਚ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ...

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-14T17:46:39

   ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ,
   ਪਤਾ ਨੀ ਮਰਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਏਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-10T18:56:59

   ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾਉ ,, ਕਾਸ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-08T17:48:06

   ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੱਖ ਭਰ ਗਈ,
   ਬੂਹਾ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਸ ਭਰ ਗਈ,
   ਬੂਹਾ ਖੋਲਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ,
   ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
   ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਈ.

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-08T17:33:39

   ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ,
   ਮੰਨਿਆਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਤ ਹਾਂ ਪਰ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-07T18:34:46

   ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨੀ ਮੈਂ,
   ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਨੀ ਮੈਂ,
   ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ,
   ਬੱਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਦਰਦ ਫਰੋਲਿਆ ਨੀ ਮੈਂ..

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-07T18:27:43

   ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ__
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   .
   ਉਦੋ ਸਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੁਹਤ ਹੁੰਦਾ__:P

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-07T18:08:14

   ਸੋਹਣੇਓ ਨਰਾਜਗੀ ਤਾ ਨਹੀ
   ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦੇਆ
   ਦੱਸੋ ਲਾਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਉਗੇ
   ਜਾ ਬਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਜਾਉਗੇ
   ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪਾ ਦੇਆ

   ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੈਟ ਓਫ ਰਖਦੇ
   ਤੁਸੀ ਸੋਹਣੇਓ ਕਿਉ ਨੀ ਦੱਸਦੇ
   ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ
   ਘਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਗੇ ਤਾ ਨੀ
   ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿਆ
   ਸੋਹਣੇਓ ਨਰਾਜਗੀ ਤਾ ਨਹੀ
   ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦੇਆ

   ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋ ਡਰਦੇ ਹੋ
   ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
   ਸੰਗ ਸੰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
   ਚੈਟਿੰਗ ਵਿਹਲੇ ਨਾਲ ਕਰਲੋ ਸੋਹਣੇਓ
   ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮੈ ਦੇਆ
   ਸੋਹਣੇਓ ਨਰਾਜਗੀ ਤਾ ਨਹੀ
   ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਦੇਆ..

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-06T19:49:43

   ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਨ੍ਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਏ
   ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀ, ਰੁਪੱਈਏ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਘਟ ਗਏ.......

  • italian ranjha
   Posted on:2014-10-06T19:48:25

   (๏̯͡๏)•←•٠• ਹੰਜੂਆਂ ਚੋ ਨਈਓ ਲੱਭਦੇ , ਜੇਹੜੇ ਹਾਸੇਆਂ ਚ’ ਯਾਰ ਗਵਾਏ •٠·•→•(๏̯͡๏)

 • Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus