ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਯੂਕੇ(U.K.) ਸ਼ੋ

ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋ ਲਈ ਰੀਹਰ੍ਸਲ੍ਸ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਤੇਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ FB ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਖੇ …ਜੀਯੋ ।