ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ

1.bhanda bhandariya

ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ
bhanda bhandarya kinna ku bhar
ਇਕ ਮੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂੲੀ ਤਿਆਰ
ik muthi chuk lai dui tyar
ਹਾੲੇ ਕੁੜੇ ਦੰਦੲੀਆ ਲੜ ਗਿਆ ਬੂੲੀ ਕੁੜੇ ਦੰਦੲੀਆ ਲੜ ਗਿਆ
hay kurhe dandayaa larh gya bui kurhe dandayaa larh gya