Suhaag

Suhaag By Gurmeet Bawa

ਬੇਨਤੀ ! ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਯਾਰੇਓ ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਵਿਡੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਨੂ ਅਮਰ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਤੇ ਪਾਈਆ ਹਨ , ਇਸ ਤੋਹ ਵਗੈਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਤੋਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .